Όροι Χρήσης Σελίδας

Το www.makantasis.com διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Αναλαμβάνει δε, την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

Υλικό της ιστοσελίδας
Το www.makantasis.com μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφικής παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος.

Παραγγελίες και Διαθεσιμότητα
Το ότι καταχωρείτε την παραγγελίας σας στο makantasis.com δεν συνεπάγεται αυτόματη δέσμευση του αποθέματος. Το makantasis.com είναι δυνατόν να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία ή μέρος της, σε περιπτώσεις που το διαθέσιμο απόθεμα σε σχέση με την παραγγελία δεν επαρκεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πάντα θα ενημερώνεστε με γραπτή και τηλεφωνική επικοινωνία. Η τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας σας γίνεται κατά τη συλλογή των προϊόντων.